แต่ไม่ว่าอย่างไร SCP-2062 นั้นไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับนักคณิตศาสตร์ โครเนคเกอร์สถาบันยังคงงต้องศึกษาต่อไปกับช่วงชีวิตของโครเนคเกอร์ต่อไป