้ิเอกสารใดๆที่อยู่ในสารบบของสถาบันนั้นห้ามใช้ระดับว่า "โครเนคเกอร์" กับเอกสารอื่นโดยเด็ดขาดยกเว้นเอกสารนี้เท่านั้น