รายละเอียด: SCP-2062 คือระดับของการจัดวัตถุของสถาบันที่ใช้ว่า "โครเนคเกอร์" ซึ่งดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นโดยสุ่มในสารบัญหลักของสถาบันที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น. ตัวอย่างที่ได้รับผลกระทบของ SCP-2062 จะเริ่มเปลี่ยนรูปแบบด้วยตัวเองซึ่งความผิดปกตินั้นจะเริ่มเปลี่ยนแปลงมาตรการกักกันพิเศษและรายละเอียดของวัตถุโดยระบุว่าวัตถุเหล่านั้นไม่มีความผิดปกติใดๆและควรถอดออกจากสารบัญหลักของสถาบัน ความผิดปกติเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นจากส่วนรายละเอียด เช่น SCP-2062 จะพยายามที่จะบอกว่าวัตถุนั้นไม่มีความผิดปกติใดๆ เมื่อพยายามเปลี่ยนข้อความที่ได้รับผลกระทบในเอกสารนั้น ไม่สามารถทำได้อย่างไรก็ตาม เอกสารที่ได้รับผลกระทบนั้นสามารถลบออกได้อย่างง่ายดายจากสารบัญหลัก