ภาคผนวก: เลโอโพลล์ โครเนคเกอร์ (มีชีวิตช่วง: 7 ธันวาคม 1823 – 29 ธันวาคม 1891)เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวเยอร์มันที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบจำนวนและทฤษฎีตัวเลขโครเนคเกอร์นั้นมีชื่อเสียงจากคำพูดของเขาในทฤษฎีเซตตัวเลขของจอร์จ แคนเทอร์ ต่อไปนี้