มาตรการกักกันพิเศษ: Type-3 FWAB (ระบบตรวจสอบเว็บอัตโนมัติ) โอมิครอน-20-PSI ("แอลัน") จะทำการตรวจสอบถึงตัวอย่างที่ถูกผลกระทบของ SCP-2062 ในสารบบรายชื่อของวัตถุทุกชนิดตัวอย่างใดที่ไม่อยู่ในคอมพิวเตอร์นั้นจะถูกทำลายทันที